Γιατί το STEM είναι τόσο σημαντικό στην εκπαίδευση;

Ο κόσμος γύρω μας διαρκώς αλλάζει. Η ψηφιακή τεχνολογία εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς και αποτελεί πλέον μέρος της καθημερινότητάς μας. Οι εξελίξεις στην τεχνολογία επηρεάζουν τα πάντα και ειδικά τον τομέα της εργασίας. Ολόκληροι εργασιακοί κλάδοι αναδύονται κάθε τόσο ή εξαφανίζονται αντίστοιχα και το εργατικό δυναμικό πασχίζει να συμβαδίσει με αυτές τις εξελίξεις. Ο αυτοματισμός...

Ο κόσμος γύρω μας διαρκώς αλλάζει. Η ψηφιακή τεχνολογία εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς και αποτελεί πλέον μέρος της καθημερινότητάς μας. Οι εξελίξεις στην τεχνολογία επηρεάζουν τα πάντα και ειδικά τον τομέα της εργασίας. Ολόκληροι εργασιακοί κλάδοι αναδύονται κάθε τόσο ή εξαφανίζονται αντίστοιχα και το εργατικό δυναμικό πασχίζει να συμβαδίσει με αυτές τις εξελίξεις.

Ο αυτοματισμός και η παγκοσμιοποίηση αλλάζουν τον τρόπο που σκεφτόμαστε και καθορίζουν την επαγγελματική σταδιοδρομία. Η απασχόληση γίνεται ρευστή, και οι άνθρωποι αντί του ενός επαγγέλματος που έκαναν παλιά, απασχολούνται πλέον σε περισσότερα από ένα επαγγέλματα κατά τη διάρκεια του επαγγελματικού τους βίου. Μπορεί μάλιστα να αναλάβουν εντελώς διαφορετικές αρμοδιότητες σε τελείως διαφορετικούς κλάδους.

Και καθώς τα δεδομένα στην αγορά εργασίας συνεχώς μεταβάλλονται, θα πρέπει κανείς από νωρίς να εφοδιαστεί με τις αντίστοιχες ικανότητές, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτές τις απαιτήσεις. Το χάσμα μεταξύ της γνώσης που αποκτιέται από το εκπαιδευτικό σύστημα έτσι και των δεξιοτήτων που απαιτούνται από την αγορά εργασίας όλο και περισσότερο μεγαλώνει. Για να υπερπηδήσουμε το εμπόδιο αυτό χρειάζεται να εστιάσουμε στις Φυσικές Επιστήμες (Science), την Τεχνολογία (Technology), τις Επιστήμες των Μηχανικών (Engineering) και τα Μαθηματικά (Mathematics), που με μια λέξη τα αποκαλούμε από κοινού ως STEM. Τα επαγγέλματα του μέλλοντος θα βασιστούν σε μεγάλο βαθμό επιπρόσθετα στις «δεξιότητες του 21ου αιώνα» – όπως για παράδειγμα η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα, η κοινωνική και πολιτιστική ευαισθητοποίηση, η συνεργασία και η επίλυση προβλημάτων. Όταν η εκπαίδευση STEM γίνεται σωστά λοιπόν, συμπληρώνει την ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων. Προβλέπεται μάλιστα ότι οι μελλοντικοί εργαζόμενοι θα ξοδέψουν περισσότερο από το διπλάσιο χρόνο σε εργασίες που απαιτούν επιστήμη, μαθηματικά και κριτική σκέψη από ό,τι συμβαίνει μέχρι σήμερα.

Η εκπαίδευση STEM είναι επίσης σημαντική στον σύγχρονο κόσμο και στην καθημερινή μας ζωή λόγω της αλματώδους προόδου των νέων τεχνολογιών, της βιοϊατρικής, της νανοτεχνολογίας, της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης. Η ικανότητα κατανόησης και εφαρμογής δεδομένων και η ανάπτυξη λύσεων σε πολύπλοκα προβλήματα, θα αποτελέσουν σημαντικές δεξιότητες του αύριο. Ειδικά για τα παιδιά είναι εξαιρετικά σημαντικό να κατακτήσουν έγκαιρα δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού που τους είναι απαραίτητες για να συμμετέχουν και να παραμένουν «συνδεδεμένα». Τα παιδιά αγαπούν την τεχνολογία και τόσο η έμφυτη περιέργειά τους, όσο και ο ενθουσιασμός τους είναι ο τέλειος συνδυασμός ώστε να μην γίνουν απλά καταναλωτές, αλλά να εξελιχθούν τα ίδια σε δημιουργούς.

#ΨηφιακόςΓραμματισµός #ΥπολογιστικήΣκέψη #STEM #ΔεξιότητεςΤου21ουΑιώνα #ΔεξιότητεςΤουΑύριο 

 

“ΕΠΙΣΤΗΜΗ είναι πολύ περισσότερο ο τρόπος σκέψης παρά η συσσώρευση γνώσεων. Στόχος της είναι να ανακαλύψει πώς λειτουργεί ο κόσμος, να αναζητήσει ποιες κανονικότητες μπορεί να υπάρχουν, να εισχωρήσει στις συνδέσεις των πραγμάτων – από τα υποατομικά σωματίδια, τα οποία αποτελούν τα δομικά συστατικά της ύλης, έως τους ζωντανούς οργανισμούς, την ανθρώπινη κοινωνία και από εκεί στον κόσμο όλο ως σύνολο.” – Carl Sagan